فهرست الفبایی
فهرست کلمات معنی کلمات
«اسم» ضَائِق‌ٌ [1] ← ضیق تنگ / تحت فشار
«اسم» ضَاحِكَاً [1] ← ضحک خندان
«اسم» ضَاحِكَة‌ٌ [1] ← ضحک خندان
«اسم» ضَارِّ [1] ← ضرر ضرر زننده
«اسم» ضَارِّين‌َ [1] ← ضرر ضرر زنندگان
«فعل» ضَاق‌َ [2] ← ضیق تنگ شد / در فشار قرار گرفت
«فعل» ضَاقَت‌ْ [3] ← ضیق تنگ شد / در فشار قرار گرفت
«اسم» ضَالاًّ [1] ← ضلل گم گشته / گمراه
«اسم» ضَالُّون‌َ [2] ← ضلل گمراهان
«اسم» الضَّالُّون‌َ [3] ← ضلل گمراهان
«اسم» ضَالِّين‌َ [2] ← ضلل گمراهان
«اسم» الضَّالِّين‌َ [6] ← ضلل گمراهان
«اسم» ضَامِرٍ [1] ← ضمر حیوان لاغر
«اسم» الضَّأْن‌ِ [1] ← ضان میش
«اسم» ضَبْحَاً [1] ← ضبح صوتى كه از نفس نفس زدن اسبان در حين دويدن شنيده مى ‏شود
«فعل» ضَحِكَت‌ْ [1] ← ضحک خندید
«اسم» ضُحَی [3] ← ضحی- ضحو گسترش نور خورشید / روز / روشن شدن / آفتاب چاشتگاه / وقت بلندشدن آفتاب
«اسم» الضُّحَي‌ [1] ← ضحی- ضحو گسترش نور خورشید / روز / روشن شدن / آفتاب چاشتگاه / وقت بلندشدن آفتاب
«اسم» ضُحَي‌ً [2] ← ضحی- ضحو گسترش نور خورشید / روز / روشن شدن / آفتاب چاشتگاه / وقت بلندشدن آفتاب
«اسم» ضِدَّاً [1] ← ضدد ضدّ
«اسم» ضَرَّاً [9] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» ضَرُّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» ضُرَّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» الضُّرَّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» ضُرِّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» الضُّرِّ [1] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» ضُرٍّ [7] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» الضُّرُّ [5] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» ضُرٌّ [3] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» ضَرَّاءَ [3] ← ضرر روز بد / بدبختی / فلاکت با ضرر مالی و جانی
«اسم» الضَّرَّاءِ [4] ← ضرر روز بد / بدبختی / فلاکت با ضرر مالی و جانی
«اسم» الضَّرَّاءُ [2] ← ضرر روز بد / بدبختی / فلاکت با ضرر مالی و جانی
«اسم» ضِرَارَاً [2] ← ضرر ضرر زدن / آزار رساندن
«فعل» ضَرَب‌َ [10] ← ضرب زد
«اسم» ضَرْب‌َ [1] ← ضرب زدن
«اسم» ضَرْبَاً [2] ← ضرب زدن / با ترکیب (ضربا فی الارض) یعنی بتجارت رفتن
«فعل» ضُرِب‌َ [3] ← ضرب زده شد
«فعل» ضُرِبَت‌ْ [3] ← ضرب زده شد
«فعل» ضَرَبْتُمْ‌ [3] ← ضرب زدید
«فعل» ضَرَبْنَا [5] ← ضرب زدیم
«فعل» ضَرَبُوا [4] ← ضرب زدند
«اسم» الضَّرَرِ [1] ← ضرر ضرر و زیان
«اسم» ضَرِيع‌ٍ [1] ← ضرع خار خشک تهوع آور که هیچ حیوانی هم آنرا نمی خورد
«اسم» ضِعَافَاً [1] ← ضعف ناتوان
«فعل» ضَعُف‌َ [1] ← ضعف ناتوان شد
«اسم» ضَعْفَاً [2] ← ضعف ناتوانی
«اسم» ضَعْف‌ٍ [2] ← ضعف ناتوانی
«اسم» ضِعْف‌َ [2] ← ضعف چند برابر
«اسم» ضِعْفَاً [2] ← ضعف چند برابر
«اسم» الضِّعْف‌ِ [1] ← ضعف چند برابر
«اسم» ضِعْف‌ٌ [1] ← ضعف چند برابر
«اسم» الضُّعَفَاءِ [1] ← ضعف ناتوانان
«اسم» ضُعَفَاءُ [1] ← ضعف ناتوانان
«اسم» الضُّعَفَاءُ [2] ← ضعف ناتوانان
«فعل» ضَعُفُوا [1] ← ضعف ناتوان شدند
«اسم» ضِعْفَيْن‌ِ [3] ← ضعف دوچندان
«اسم» ضَعِيفَاً [4] ← ضعف ناتوان
«اسم» ضِغْثَاً [1] ← ضغث دسته ای از شاخه ها و چوب های نازک
«اسم» الضَّفَادِع‌َ [1] ← ضفدع قورباغه ها
«فعل» ضَل‌َّ [26] ← ضلل گمراه شد / هدر رفت / تلف شد
«اسم» ضَلاَلاً [6] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» ضَلاَلِ [1] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» الضَّلاَل‌ِ [1] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» ضَلاَل‌ٍ [27] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» الضَّلاَل‌ُ [3] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» الضَّلاَلَة‌َ [3] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» ضَلاَلَۀِ [2] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» الضَّلاَلَة‌ِ [1] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» الضَّلاَلَة‌ُ [2] ← ضلل گمراهی / نابودی
«اسم» ضَلاَلَة‌ٌ [1] ← ضلل گمراهی / نابودی
«فعل» ضَلَلْت‌ُ [2] ← ضلل گمراه شدم
«فعل» ضَلَلْنَا [1] ← ضلل گمراه شدیم
«فعل» ضَلُّوا [12] ← ضلل گمراه شدند
«اسم» ضَنْكَاً [1] ← ضنک تنگ
«اسم» ضَنِين‌ٍ [1] ← ضنن بخل در مورد اشياء نفيس و گرانبها
«اسم» ضِيَاءً [2] ← ضوا نورها / پرتوها
«اسم» ضِيَاءٍ [1] ← ضوا نورها / پرتوها
«اسم» ضَيْرَ [1] ← ضیر ضرر
«اسم» ضِيزَي [1] ← ضیز غیرعادلانه / ظالمانه
«اسم» ضَيْف‌ِ [5] ← ضیف میهمان
«اسم» ضَيْق‌ٍ [2] ← ضیق تنگ / تحت فشار
«اسم» ضَيِّقَاً [2] ← ضیق تنگ / تحت فشار


پدیدآورنده : دکتر صادق فرازی
همکاران : مرحمت زینالی ، فاطمه فرازی و روح الله فرازی
طراحی و پیاده سازی سایت : مهندس حسن زینالی


Email :
info@quran-mojam.ir

Tel :
09378764435


تماس با ما  ¦  درباره ما

کلیه حقوق وب سایت محفوظ بوده واستفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است